Hembygdsgården

Hembygdsgården i Djura tillkom i början i 1930-talet. Det började med en stor insats från folket i Djurabygden, en insats som bestod i att rädda Nises källarstuga från att säljas från orten. Stugan är rikt bemålad invändigt med dalmålningar direkt på brädväggarna.

Redan i början av 1920-talet hade Gustav Ankarcrona rest runt i bygden för att få till stånd en hembygdsförening. Han hade också sett ut passande byggnader att bevara samt skissat på en gårdsbildning. Intresset från Djurabönderna var då ganska svalt. Men inför hotet att den vackra stugan skulle säljas och försvinna från orten väcktes intresset åter. När man sedan började bygga upp samlingen av byggnader så var det i stort enligt Gustav Ankarcronas gamla skisser.

Läs mer om historien bakom husen på hembygdsgården, och om människorna som bodde i dem och ägde dem, när de stod på sina ursprungliga platser en gång i tiden.

Hedpersstugan
Mågas parhärbre
Resars stall
Olarsstugan
Nises källarstuga
Sparfs källarstuga
Nypellas lada
Hedby bymagasin
Lokstugan
Lada från Björsgården

Torkstuga
Matsgårdens härbre

Gertrud Ihlis-Pettersson har skrivit texterna, ursprungligen till ett föredrag på hembygdsgården.