Om Djura Hembygdsförening

Hembygdsfesten 2008. Anna Stina Andersson serverar kaffe till besökarna.

Djura hembygdsförening bildades år 1931 som en åtgärd för att rädda en unik 1700-talsbyggnad från att säljas till privatpersoner och därmed försvinna från bygden.

Nises källarstuga, som byggnaden kallas, är invändigt dekorerad med dalmålningar och ingår i dag i den kringbyggda hembygdsgården. Gården, som är i föreningens ägo, består av ett tiotal gamla timmerhus som under 1930-talet flyttades dit från olika byar i Djurabygden. Byggnaderna visar prov på det byggnadsskick som rådde i bygden under 1600-1800-talet.

Hembygdsgården är uppbyggd på en gammal gårdsplats, kallad ”Hanshol”, där Hans-släkten i Djura tidigare varit bosatt under flera sekler. I början av 1900-talet skingrades dock Hansgårdens byggnader och det enda som finns kvar av den gamla gården i dag är källaren.

Under sommarvisningarna av hembygdsgården kan besökarna se en stor samling bruksföremål från hushåll och jordbruk. Även stenåldersfynd från bygden och andra intressanta föremål visas som t.ex. en förlossningsstol och stora björnsaxar.  I föreningens ägo finns också textilier och dalmålningar som förvaras på Leksands kulturhus.

Hembygdsgårdens gästabudsstuga, Olarsstugan, brukar användas av föreningen som utställningslokal. De senaste åren har utställningar gjorts som bl.a. visat: barnkläder från förr, foton på gamla motorfordon som funnits i trakten samt skisser och foton från Gustaf Ankarcronas besök i Djura i början av 1920-talet.

De flesta aktiviteter som hembygdsföreningen anordnar äger företrädesvis rum under sommarhalvåret. Sommarfesten som hålls på hembygdsgårdens tun, är en årligen återkommande tradition där musik, sång, talare står på programmet. Som avslutning på sommarfesten serveras kaffe. I bygden finns ett rikt musikliv och vid föreningens sammankomster finns oftast musikanter från Djura med.

För att ge kunskap om bygdens historia och natur anordnar föreningen utflykter och även längre vandringar. Som exempel kan nämnas: fågelexkursion en morgon i maj, utflykt till ett gravröse varifrån utsikten är milsvid, eller en tvådagarsvandring till ett långväga fäbodställe efter gamla ”buffôrsvägar”. Även föreläsningar och filmvisningar ingår i föreningens verksamhet och en videodokumentation av personligheter och händelser i bygden pågår kontinuerligt i föreningens regi.

När höstmörkret sänker sig brukar sommarens aktiviteter avslutas med att en brasa tänds i Hedpersstugans öppna spis på hembygdsgården, och den som så vill får då berätta något, läsa dikt, spela eller sjunga med i allsången under brasaftonen.

Brasafton i Hedpersstugan

Hembygdsföreningen är öppen för alla.

Läs mer om hur du blir medlem.