Mågas parhärbre

Ursprungligen har härbret stått på Arvidsgården (”Arvesgåln”) i Djura by, men genom arv kommit till Måggården (dagens Gärdsbacks, Kicki och Ola) i Söder Rälta. Arvidsgården finns inte kvar i dag men var granne med Backgården. Undre delen av huset är från 1600-talet, det kan ses på de sexkantiga knutarna som var typiskt för århundradet.

Den sista av Mågsläkten som bodde på gården var Måg Johanna Andersdotter och hennes man Nils. De dog barnlösa på 1950-talet. Johanna var dotter till vadmalsstamparen vid Djuraån, Måg Anders Larsson. Han var född i Backgården i Djura år 1833 och blev 90 år gammal.

Vid stampen stampades och färgades yllevävar som kvinnorna runt om i hela socknen vävt under vintrarna. Vävarna lämnades in på speciella in- och utlämningsställen i t.ex. Siljansnäs, Noret, Häradsbygden, Rälta och Djura. Tyget som stampades blev till vadmalstyg, ett tyg som filtar ihop sig när det bearbetas och som blir tjockt, varmt och som står emot väta. Stampningen av en väv kunde ta allt från sex till tjugofyra timmar och måste passas hela tiden. Därför måste stamparen bo i en stuga bredvid stampen.

Det var ingen liten verksamhet som Måg Anders bedrev under de fyrtio-femtio år han höll på. Under ett år i slutet av 1880-talet stampade han 2 069 stycken vävar. Dessutom hade han ett jordbruk, hustru och sju barn. Man kan tänka sig att hustrun Måg Karin Nilsdotter fick ta ett stort ansvar hemma på gården.