Matsgårdens härbre

Härbret är från tidigt 1800-tal och har tidigare stått på Mats-gården i kyrkbyn. Ursprungligen har det stått på Matsgårdens fäbodgård i Sångberget. I det fäbodstället fanns åkrar med spannmål som tröskades och förvarades i fäbodhärbret. Fäbodhärbren är vanligtvis mycket mindre än hemgårdens härbren.

Härbret är testamenterat till hembygdsföreningen av Mats Inga Unhagen och Sven Unhagen.