Torkstugan

Torkstugan (Tôsstuggu på djuramål) är belägen cirka 100 meter nordväst om själva gårdsfyrkanten. Den har flyttats hit från Olarsgården i Gråda och är från tidigt 1800-tal. Mitt i rummet står en stor rösugn, efter väggarna finns lavar där säden lades för torkning. Torkstugan brukades också för att torka linstråna så att de lättare skulle brytas av i linbråkan, som bröt sönder stjälkveden runt linfibern.