Lada från Björsgården

Lada med ålderdomlig timring. Har tidigare varit skvaltkvarn och har tillhört Björsgården i Hedby. I äldre tid har skvaltan stått vid Gyllingsån men senare flyttats och använts som ängslada.