Program för sommaren och hösten

Här är sommarens och höstens program:

– Sommarfest på hembygdsgården. Söndag 29 juni kl. 15.00.
– Visning av hembygdsgården. Söndagar i juli (6, 13, 20, 27), kl.14.00–16.00.
– Blomstervandring (samling vid Hytto mattvätt). Torsdag 3 juli kl. 18.00.
– Historisk vandring längs Djurån. Se kommande affisch!
– Fotograf HP Perssons bilder visas av Lars Liss. Se kommande affisch!
– Brasafton på hembygdsgården. Vecka 39 eller 40, kl. 19.00. Se kommande affisch!

Information om aktiviteterna sätts upp på anslagstavlorna i bygden.