Statyn av Vackra Karin är snart verklighet

Nu har insamlingen till statyn av Vackra Karin inbringat 503 000 kronor och målet är nått. Vi hoppas att projektet ska kunna vara förverkligat under sensommaren 2016. Just nu jobbar vi med utformning av sockeln och kontakter med ett stenhuggeri. Kostnaden för själva sockeln är inte klar ännu.

Under våren 2016 är det planerat att skulptören Peter Linde ska besöka Djura för att titta på platsen där statyn av Vackra Karin ska placeras. Vi hoppas att få ta del av hans tankar kring kommande utformning av platsen invid kyrkmuren.

Det känns fantastiskt att vi med gemensamma krafter har kommit så här långt i vårt arbete med att få den vackra statyn till Djura!