Hembygdsföreningen 2018

Vår hemsida har legat nere det sista året på grund av ett fel i webhotellets server. Så här kommer en återblick av vår verksamhet under 2018:

På årsmötet i mars visade Roland Andersson, Djura, en femton år gammal filmad bilresa från Västannor till Hedby med olika stopp på vägen, där Roland berättade om intressanta miljöer.

I april hade Lars Liss, Gagnef, en välbesökt visning i sockenstugan av fotografen Hans Per Perssons bilder från Hedby.

Leksand firade 700 år detta år och på sommarfesten på hembygdsgården berättade Mats Lindström, eller för dagen kallad ”Mateus Pictor”, om Leksand långt tillbaka i tiden.

En utställning av agronom Emanuel ”Manne” Erikssons verk, insamlade från allmänheten, har visats i Olarsstugan på hembygdsgården under söndagarna i juli, då även husen varit öppna för visning.  Emanuel som var gift till Hedby tecknade, målade och även diktade på hyllningstavlor till bl.a. födelsedagar och bröllop. Även stilsäkra karikatyrer ingick i hans konstnärsskap.

Utflykter och vandringar under året:

Till Sångbergets fäbod och Sångfjället.

Blomstervandring i Djura i samverkan med evenemanget ”Leksand 700 år”.

Byvandring i Djura.

Till naturreservatet i Gråthålsdalen, som ligger på gränsen till Gagnefs socken.