Hus med historia i Djura

Hus med historia är en statlig satsning på hembygdsgårdarna under 2010-2012 för att lyfta fram det lokala kulturarvet. Djura hembygdsförening har fått bidrag på totalt 80 000 kronor för att genomföra renoveringar av husen på hembygdsgården. Bland annat har tak lagts om, fönsterbågar från 1700-talet har varsamt renoverats, rötskadade hängrännor har bytts ut och skorstenskronor har murats om.

Men de anslagna medlen räckte inte till allt som vi önskade göra. Renovering av källartrappen, översyn av tak och lagning av timmerstockar återstår. Vi planerar att med egna medel göra fler insatser under 2013.

Läs mer om Hus med historia.