Ytterligare gåvor till bronsstatyn välkomnas!

Insamlingen till en nygjutning av bronsstatyn av Vackra Karin har hittills inbringat hela 116 000 kronor. Totalt behöver vi 500 000 kronor för att kunna genomföra projektet.

För gåvor på 50 000 kronor, 25 000 kronor eller 10 000 kronor kommer givarens namn att graveras på minnesplaketter.

Du som vill lämna en gåva gör det till Djura Hembygdsförening på bg 830-2044. Märk gåvan med »Vackra Karin«.

Läs mer om projektet med bronsstatyn här.