Kära hembygdsvänner!

Hoppas ni har det bra ute i stugorna. Vaccinet kommer förhoppningsvis inom en inte allt för lång tid. Våren och ljuset vet vi i alla fall att kommer troget varje år, så vi får njuta så gott det går den här konstiga tiden.

Styrelsen har tagit beslut om att årsmötet, som brukar hållas i mars, tyvärr måste skjutas fram i tiden. Ett informationsblad, med bifogad inbetalningsblankett för medlemsavgiften, kommer under april månad att läggas ut i brevlådorna. Vi hoppas verkligen att ni vill stödja hembygdsföreningen och vara medlemmar. Det betyder mycket!

Helgsta forna smedja (byggnaden nedanför kvarnen) ska, med början på sensommaren, renoveras med hjälp av bidrag från länsstyrelsen och Gustav VI Adolfs fond.  Att den anses värd att bevara är bl.a. för att den är byggd av slaggflis, ett byggnadsmaterial som är ovanligt för trakten. Ett villkor för bidraget från länsstyrelsen är att hembygdsföreningen kan göra smedjan tillgänglig för allmänheten. Helgsta kvarn och smedja ingår i vandringsleden efter Djuraån och därför kan t.ex. information om verksamheten längs ån sättas upp där, det kan bli en startpunkt för ”vandringar”, olika program kan hållas där inne, m.m. Hembygdsföreningen bidrar med att iordningsställa en grusplan framför byggnaden.

Om man vill titta på smedjan och kvarnen så har Jan Sjönneby, Gagnef, lagt ut en film på internet på dem, vackert ackompanjerad av egenkomponerad musik. Den finns på länken https://www.youtube.com/watch?v=UbaaRJAsSIw eller sök på You Tube ”Jan Sjönneby, Landmarks.

Vackra Karin börjar se lite smutsig ut, tröjan har blivit grå. Skulptören Peter Linde ska så småningom kontaktas om vilken metod som skall användas för att rengöra statyn. Det är inte bara att tvätta! Även gåvor till statyns underhåll mottas tacksamt!

När allt blir normalt igen och vår verksamhet kan fortsätta så hör vi av oss genom affischering och det här forumet.

Varma hälsningar från oss i styrelsen:

Elisabet Nises-Look ordf., Åke Tidigs v.ordf., Gertrud Ilis sekr., Anita Franzon, Arvid Hanses, Gert Hasselkrantz, Stig Ingels, Johanna Gärdsback-Rylander, Göran Olingsberg.

 

Bild 1 Helgsta smedja

Bild 2 Vackra Karin på Kvinnodagen 2020