Ytterligare gåvor till bronsstatyn välkomnas!

Insamlingen till en nygjutning av bronsstatyn av Vackra Karin har hittills inbringat hela 116 000 kronor. Totalt behöver vi 500 000 kronor för att kunna genomföra projektet.

För gåvor på 50 000 kronor, 25 000 kronor eller 10 000 kronor kommer givarens namn att graveras på minnesplaketter.

Du som vill lämna en gåva gör det till Djura Hembygdsförening på bg 830-2044. Märk gåvan med »Vackra Karin«.

Läs mer om projektet med bronsstatyn här.

Hus med historia i Djura

Hus med historia är en statlig satsning på hembygdsgårdarna under 2010-2012 för att lyfta fram det lokala kulturarvet. Djura hembygdsförening har fått bidrag på totalt 80 000 kronor för att genomföra renoveringar av husen på hembygdsgården. Bland annat har tak lagts om, fönsterbågar från 1700-talet har varsamt renoverats, rötskadade hängrännor har bytts ut och skorstenskronor har murats om.

Men de anslagna medlen räckte inte till allt som vi önskade göra. Renovering av källartrappen, översyn av tak och lagning av timmerstockar återstår. Vi planerar att med egna medel göra fler insatser under 2013.

Läs mer om Hus med historia.

Många besökte sommarfest och blomstervandring

Hembygdsföreningens sommarfest hölls söndagen den 1 juli. Tyvärr var det ett förfärligt regnande just denna söndag, så vi flyttade aktiviteten från hembygdsgården till Sockenstugan. Det blev ändå en välbesökt tillställning. Mats Lindström berättade och dramatiserade kring det ”Hemska rånmordet i Heden”. Evert Ihils med spelmän stod för musikunderhållningen. Kaffe med dopp serverades. Vi hoppas att vi har bättre tur med vädret till nästa år!

Blomstervandringen tisdagen den 26 juni samlade cirka 40 blomsterintresserade personer i Söder Rälta. Stina Dalmalm och Åke Tidigs tog oss med på en promenad i sommarkvällen. Under promenaden till Rälta brygga kunde vi bese ett 70-tal olika blomsorter. Kvällen avslutades vid bryggan där kvällskaffet avnjöts.

Välkommen på sommarfest!

Nu på söndag den 1 juli kl 16 är det Sommarfest på hembygdsgården.

Mats Lindström berättar och dramatiserar kring ”Det hemska rånmordet i Heden”. Det finns också möjlighet att köpa boken ”Grönstedt – Konjaksfursten från Leksand” samt DVD-filmen om ”Siljansnäs-Anders”. Dessutom musikunderhållning och servering.

Entré och kaffetår kostar 50 kronor. Välkomna!